Vinga

Prima atestare a localităţii Vinga datează din 1231. După ce a fost jefuită şi distrusă de turci, Vinga a fost repopulată la 1741(după alte surse la 1737) cu circa 125 de familii de bulgari din Kripoveţ (vestul Bulgariei), care au traversat Dunărea şi s-au stabilit în diferite părţi din Câmpia Banatului. La 1 august 1744, Vinga a primit statutul de oraş, având un magistrat şi diverse privilegii din partea împărătesei Maria Tereza. După primul război mondial, multe familii de bulgari din Vinga s-au mutat în Arad şi Timişoara. După cel de-al doilea război mondial, s-a produs un adevărat exod al bulgarilor spre oraşe, deoarece familiile bulgare deţineau proprietăţi importante de pământ şi ca atare au fost expropriate de regimul comunist. Odată cu reorganizarea teritorial-administrativă comunistă, localitatea şi-a pierdut statutul de oraş. 1 august a rămas ziua oficială a Vingăi.